فارسی English

کالا خدمات هونام

دستگاه پاکت کالریمتر DR300

دستگاه پاکت کالریمتر DR300

دستگاه اندازه گیری کلر آزاد و کل (DR300 Pocket Colorimeter, Chlorine, Free + Total)

دستگاه اندازه گیری کلر آزاد و کل مدل DR300 کمپانی hach جایگزینی مطمئن و کم خطا برای دستگاه پاکت کلریمتر قدیمی معرفی شده است. در ادامه ویژگی های مثبت و منفی و فنی این دستگاه را با هم بررسی می کنیم. با شرکت کالا خدمات هونام نماینده کمپانی هک در ایران همراه باشید.

دستگاه pocket Colorimeter Dr300 کمپانی هک برای اندازه گیری کلر سنج آزاد و کل در محدوده  0.02 - 2.00 mg/L Cl2
0.1 - 8.0 mg/L Cl2 مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه توسط شرکت کالا خدمات هونام به عنوان نماینده رسمی hach  در ایران برای تست کلرسنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره کاتالوگ: LPV445.97.00110

دستگاه های قدیمی هک برای اندازه گیری کلر آزاد و کل که با عنوان پاکت کالریمتر شناخته می شدند، با جایگزینی دستگاه کاملا حرفه ای پاکت کالریمتر DR300 کنار گذاشته شدند.

پاکت کالریمتر DR300 نسل بعدی در دستگاه های پرتابل

کاهش دردسرهای جمع آوری اطلاعات، حذف خطاهای کاربری، داده های قابل اعتماد و قابل ردیابی

دستگاه DR300 پاکت کالریمتر تمامی ویژگی های مثبت پاکت کالریمتر قدیمی را حفظ و با حذف خطاهای آن ارائه شده است.

نقاط مثبت:

فتومتر پرتابل تک پارامتر با قابلیت حمل به مکان دلخواه

طول عمر بالای باتری: به اندازه 5000 تست

طراحی ضد آب (IP67)

طراحی ساده و کاربردی

مشخصات فنی دستگاه DR300 Pocket Colorimeter, Chlorine, Free + Total

 

0 - 2.5 Abs جذب
LCD با پس زمینه روشن صفحه نمایش
DPD روش اندازه گیری 
دما 0-50 درجه، 0-90 درصد رطوبت شرایط نگه داری دستگاه
کلر آزاد و کل پارامتر اندازه گیری
0.02 - 2.00 mg/L Cl2
0.1 - 8.0 mg/L Cl2
محدوده اندازه گیری
10 cc سمپل سل
528 ±2 nm طول موج
250 گرم وزن
   

528 ±2 nm

کلمات کلیدی

تلگرام