فارسی English

کالا خدمات هونام

عملکرد روش اندازه گیری معرف فسفات 2106069 هک

1400/02/15

عملکرد روش معرف اندازه گیری فسفات کد 2106069 هک

تا به اینجا با معرف اندازه گیری فسفات (که به آن اورتو فسفات هم گفته می شود) با کد 2106069 و همچنین طرز استفاده از آن را یاد گرفتیم. اگر مطالب قبلی را نخوانده اید از لینک های زیر می توانید آن ها را ببینید:

معرف فسفات کد 2106069 هک

روش استفاده از معرف فسفات کد 2106069

در ادامه می خواهیم ببینیم عملکرد این معرف چگونه است.

عملکرد روش

داده های عملکرد روشی که در زیر آورده شده است از طریق تست های آزمایشگاهی در شرایط ایده آل و با یک دستگاه اسپکتروفتومتر به دست آمده است.

 

دقت محدوده اندازه گیری  برنامه
0.05 mg/l 0-2.50 mg/l  فسفات 8048

خلاصه روش 

اورتوفسفات با مولیبدات در یک محیط اسیدی واکنش داده و کمپلکس فسفومولیبدات تشکیل می شود. سپس اسکوربیک اسید کمپلکس را اکسید کرده و رنگ آبی غلیظی تشکیل می شود. 

روش نگه داری و جمع آوری نمونه

برای جمع آوری و نگه داری نمونه بهتر است از بطری های پلاستیکی یا شیشه ای استفاده کنید. لازم ایت قبل از نمونه برداری ظرف را با محلول هیدروکلریک اسید 1:1 و سپس با آب مقطر بشویید. بهتر است از پاک کننده های تجاری که معمولا حاوی فسفات هستند در اینجا استفاده نکنید.

برای داشتن بهترین نتیجه بلافاصله بعد از نمونه گیری آزمایش را انجام دهید. اگر امکان انجام تست سریع ندارید. بهتر است نمونه را تا 48 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد نگه داری کنید. و قبل از انجام آزمایش آن را در دمای اتاق قرار دهید. 

تلگرام