فارسی English

کالا خدمات هونام

مفاهیمی که در باره آنالیز آب باید بدانیم؟

1399/07/03

 مفاهیمی که درباره ی آنالیز آب باید بدانبم همان گونه که می دانیم غلظت ناخالصی ها در آب بسیار کم است از این رو برای غلظت یون هااز واحد ppm (قسمت در هر میلیون) استفاده می کنند و این بیان به دو صورت ممکن است:

الف)برحسب جرم یون 

ب)بر حسب اکی والان از یون 

چون در فرآیند های تصفیه آب با واکنش های شیمیایی سروکار داریم از این رو ترجیح می داریم که غلظت ها برحسب اکی والان بیان شود اما بیان غلظت ها بر حسب اکی والان معمولا عددی کوچک و اغلب اعشاری هست برای اینکه این مشکل بررسی و حل گردد غلظت اکی والان را در عدد 50 ضرب می کنند و به عدد حاصل غلظت معادل کربنات کلسیمی می گویند چون جرم هر اکی والان کربنات کلسیمم 50  می باشد.

بنابراین بیان غلظت یون ها بر حسب معادل کربنات کلسیم حسن های زیر را دارا می باشد.

1)عدد غلظت ها نسبتا عدد بزرگی می شوند

2)گرچه واحد معادل کربنات کلسیم جرمی هست ولی در عین حال متناسب با اکی والان می باشد. از این رو با غلظت های معادل کربنات کلسیمی می توان همانند غلظت های اکی والان رفتار کرد مثلا همان گونه که یک اکی والان از یک آنیون با یک اکی والان از یک کاتیون ترکیب می شود و می توان گفت اگر غلظت ها بر حسب معادل کربنات کلسیم باشند هرppm از یک آنیون با یک ppm از یک کاتیون ترکیب می شود.

 

4)بیان غلظت یون بر سب معادل کربنات کلسیم باعث می شود که آنالیز آب را پس از هر مرحله تصفیه به راحتی پیش بینی کنیم.

5)اگر غلظت یون ها برحسب معادل کربنات کلسیم باشد،در آن صورت همواره مجموع کاتیون های آب مساوی مجموع آنیون های آب خواهد بود که به این تساوی اصل خنثایی الکتریکی آب گفته می شود .

در گزارش آنالیزها معمولا غلظت آهن،منگنزوسیلیکا را به صورت یونی (معادل کربنات کلسیمی)بیان نمی کنند چون این مواد اغلب کلوییدی هستند،شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی معرف های هک،معرف آهن ،سیلیکا،نسلر،... برای اندازه گیری آنالیز آب می باشد.

 

سختی آب

همان طور که می دانیم مجموع غلظت کلسیم و منیزیم برابر سختی کل آب است.برای بیان سختی علاوه بر معادل کربنات کلسیم از درجه آلمانی و فرانسوی هم استفاده می کنند.

1درجه آلمانی سختی=8/17معدل کربناتی

 

1درجه فرانسوی سختی =10 ppmمعدل کربناتی

 

کل مواد جامد محلول((TDS

منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یون های موجود در آب می باشد. واضح هست اگر غلظت یون ها بر حسب معادل کربناتی باشند غلظت یون های مختلف را می توان با هم جمع کرد و مجموع را با TDS بیان کرد.TDS آب های مختلف به صورت زیر بر حسب PPM   می باشد.شرکت کالا خدمات هونام وارد کننده تجهیزات اب و فاضلاب از برند هک و فونیکس آلمان برای اندازه گیری سختی،TDS،Ph Meter  ,EC MeterTو HQ40D برای اندازه گیری پارامترهای آب می باشد.

 

 

مواد جامد معلق درآب

اگر آب را از یک فیلتر بسیار ریز عبر دهیم مواد جامد محلول و نیز مواد کلوئیدی از قیلتر عبور می کنند و ذرات جامدی که روی فیلتر باقی می مانند همان مواد جامد معلق آب مورد نظر هستند.مواد جامد معلق را خشک کرده و وزن می کنند با توجه به وزن آب نمونه وزن مواد معلق را به صورت ppm گزارش می کنند.

کدورت 

مواد کلوئیدی کدورت را تشکلیل می دهند. کدورت در استاندارد چنین تعریف می شود.

یک خاصیت فیزیکی نمونه که باعث می شود نور تابیده به نمونه متفرق و یا جذب شود ولی عبور نکند 

شرکت کالا خدمات هونام برای هر کدام از این پارامترها دستگاهای خاصی از برندهای معتبر همچون هک که به صورت اختصاصی نمایندگی معرف ها و دستگاه آن را برای اندازه پارامتر های آب را انجام می دهد. 

که در زیر به صورت مختصر معرف ها آورده شده است:

معرف آهن کد 2105769: FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
معرف نیتریت کد 2107169: NitriVer® 3 Nitrite Reagent Powder PIllows, 10 mL, pk/100
معرف نیترات کد 2106169: NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
معرف دی پی دی کد 2105569: DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
معرف فسفات کد 2106069: PhosVer® 3 Phosphate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
معرف سولفات کد 2106769: SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
معرف سیلیکا کد 2429600: Silica Reagent Set, High Range, 10 mL
معرف نسلر کد 245800: Nitrogen-Ammonia Reagent Set, Nessler
معرف تری آزول کد 2141299: Triazole Reagent Powder PIllows, pk/100
معرف نیتریت کد 2107569: NitriVer® 2 Nitrite Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
معرف کلور B کد 2190304 : CalVer B concentrate and water, 946 mL, pk/4
COD ویال
COD Vials High Range 0-1500mg/2125951
COD Vials Low Range 0-150mg/2125851
COD Vials Low Range 0-15000mg

معرف مولیبدوانات
Molybdovanadate Reagent, 100 mL MDB
2076032


لطفا برای اطلاع از قیمت و موجودی با بخش فروش تماس حاصل فرمایید
شماره تماس:07136274642
شماره تلگرام:09028228435

 

تلگرام