فارسی English

کالا خدمات هونام


ویدئو کار با دستگاه

رطوبت سنج MB50

آنالایزر رطوبت یا رطوبت سنج دستگاهی است که مقدار رطوبت نمونه را با استفاده از روش خشک کردن تعیین می کند و تشکیل شده است از واحدهای وزن کننده و حرارت دهنده (اعم از مادون قرمز و هالوژنی). این دستگاه علاوه بر نام Moisture Analyzer اغلب با نام های moisture balance و moisture meter نیز نامیده می شود.

ادامه

رطوبت سنج MB50

آنالایزر رطوبت یا رطوبت سنج دستگاهی است که مقدار رطوبت نمونه را با استفاده از روش خشک کردن تعیین می کند و تشکیل شده است از واحدهای وزن کننده و حرارت دهنده (اعم از مادون قرمز و هالوژنی). این دستگاه علاوه بر نام Moisture Analyzer اغلب با نام های moisture balance و moisture meter نیز نامیده می شود.

ادامه

رطوبت سنج MB50

آنالایزر رطوبت یا رطوبت سنج دستگاهی است که مقدار رطوبت نمونه را با استفاده از روش خشک کردن تعیین می کند و تشکیل شده است از واحدهای وزن کننده و حرارت دهنده (اعم از مادون قرمز و هالوژنی). این دستگاه علاوه بر نام Moisture Analyzer اغلب با نام های moisture balance و moisture meter نیز نامیده می شود.

ادامه
  • صفحه 1 از 1
  • «
  • 1
  • »
تلگرام