فارسی English

کالا خدمات هونام


مطالب آموزشی

کالیبراسیون pH متر

زیست شناسان و تکنیسین‌های آزمایشگاهی، از PH متر برای اندازه‌گیری تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه استفاده می‌کنند. این عمل توسط یـــک الـکـتـــرود صـــورت مـــی‌گـیـــرد. از آنـجـــا کـــه الکترودها در پاسخ متغیرند، باید الکترود و pH متر را برای جبران تغییرات الکترود، استاندارد کرد. هر چه تکرار این عمل بیشتر باشد، اندازه گیری‌های دقیق‌تری خواهید داشت. استاندارد کردن روزانه یا بیشتر نتایج دقیق‌تری را ارائه خواهد داد.

ادامه
  • صفحه 1 از 1
  • «
  • 1
  • »
تلگرام