فارسی English

کالا خدمات هونام

مطالب آموزشی

آزمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

ویدئو کار با دستگاه

آموزش کار با انواع دستگاه ها

مقالات

مقالات شیمی

کتاب ها

آموزش شیمی


کتاب ها

اطلس تصویری آزمایشگاه میکروبیولوژی

این اطلس تمام رنگی به عنوان مکمل دستورالعمل های آزمایشگاهی مقدماتی میکروبیولوژی در نظر گرفته شده است. این اطلس برای جایگزینی دستورالعمل های مذکور طراحی نگردیده است و هدف آن جایگزینی عملکرد واقعی تکنیک ها نیست بلکه عکس ها برای کمک به تفسیر بهتر نتایج ارائه شده اند.

ادامه
  • صفحه 1 از 1
  • «
  • 1
  • »
تلگرام