فارسی English

کالا خدمات هونام

سم چیست و روش نگه داری آن در آزمایشگاه

1399/12/06

سم چیست و و روش نگه داری آزمایشگاه  

ماده است که دارای منشاء گیاهی،حیوانی و شیمیایی بوده و از یک راه خاص یا راه های مختلف در مقادیر معین باعث 

اختلال و یا توقف فعل و انفعالات حیاتی موجود زنده به طور موقت یا دائم می گردد

 مسموم کیست:

هر انسان و یا حیوانی که سم از طریق بینی،دهان و یا پوست وارد بدن او می شود و موجب ناراحتی و بیماری یا مرگ وی 

گردد مسموم گفته می شود. و مسمویت ممکن است به دو شکل حاد و یا مزمن دیده شود. انواع مسمویت :

الف )اتفاقی      ب)عمومی     ج)شغلی 

 

علائم مسمویت:

بستگی به نوع سم و مقدار آن و مدتی که از مصرف آن سم گذشته باشد دارد اما به طور کلی میتوانیم بگوییم سرگیچه،

حالت تهوع و استفراغ،دل درد،دل پیچه،عرق کردن،رنگ پریدگی و خواب آلودگی معمولا در شخص مسموم دیده می شود.

 

روش های نگه داری سموم در آزمایشگاهی :

1-هیچ وقت سم را در مکانی که دارید در آزمایشگاه کار می کنید قرار ندهید

2-سم را باید در قوطی و ظرف خودش نگه داری کنید و هرگز نباید آن را در ظرف ویا شیشه دیگر ریخت چون ممکن 

است اشتباهی از آن استفاده گردد

3-بعد از هر بار استفاده حتما باید در قوطی سم را محکم بست 

4-هر نوع سم راباید در محلی دور ازدسترس افراد در جایگاه مخصوص و از قبل تعیین شده قرار داد.

 

نکات حفاظتی در هنگام استفاده از سم:

1)استفاده از لباس کار و یا پوشش مناسب بدن 

2)فرد استفاده کننده باید عینکی استفاده  نماید که کنارهای آن بسته باشد و چشم را کاملا حفاظت کن 

3)در هنگام استفاده از سم باید حتما  از ماسک تنفسی و یا پارچه تمیز در جلوی بینی و دهان استفاده شود.

4: استفاده از دستکش لاستیکی در هنگام استفاده از سم 

5)خودداری از مصرف هر گونه مواد خوراکی،آشامیدنی و کشیدن سیگار در طول مدت سمپاشی

 

شرکت کالا خدمات هونام تامین کننده ماسک و دستکش های آزمایشگاهی  می باشد برای انتخاب ماسک مناسب هنگام کار 

با شرکت کالا خدمات هونام در ارتباط باشید.

 

کمک های اولیه:

1)فورا فرد مسموم را از محل سمپاشی خارج کنید و در هوای آزاد قرار دهید

2)اگر لباس او آلوده به سم است بلافاصله آن را بیرون بیاورید 

3)قسمت های از بدن که به سم آلوده شده است را با آب و صابون شستشو کنید سپس او را خشک کرده و بپوشانید 

4)بیمار را در حالت استراحت و گرم نکه دارید 

5)چنان چه سم داخل چشم پاشیده شد فورا چشم را بهمدت 15 دقیقه با آب شستشو دهید.

6)تمیز و باز نگه داشتن راههای تنفسی دهان -گلو- بینی 

7)ارجاع فوری مسموم به همراه برچسب و یا قوطی سم به مراکزبهداشتی درمانی 

 

شرکت کالا خدمات هونام علاوه بر تامیین ماسک ها و دستکش های آزمایشگاهی می باشد تامیین کننده مواد و تجهیزات 

آزمایشگاهی می باشد.

 

تلگرام