فارسی English

کالا خدمات هونام

msds مواد آزمایشگاهی و صنعتی

1399/03/01

MSDS مواد آزمایشگاهی و صنعتی که برای محصولان شیمیایی استفاده می شود مخفف کلمه MATERIAL SAFETY DATA SHEETS یا همان برگه اطلاعات ایمنی می باشد،و به لحاظ اینکه هر ماده ای که در صنعت و آزمایشگاه استفاده میشود شرایط نگه داری خاص و همچنین خطرات ناشی از استفاده از مواد وجو دارد همه مواد  آزمایشگاهی و صنعتی دارای msds می باشند 

 

شرکت کالا خدمات هونام وارد کننده مواد آزمایشگاهی و صنعتی نفت و گاز،پتروشیمی می باشد و مواد آزمایشگاهی مرک ،سیگما،شارلو همچنین مواد صنعتی از قبیل سود مایع، اسید سولفوریک، تری سدیم فسفات ، سدیم تری پلی فسفات ، دی سدیم فسفات ، هیدرازین هیدرات 55 % و 55 %، سدیم متا بی سولفیت، کربنات سدیم، بی کربنات سدیم، کربنات پتاسیم، کربنات کلسیم، هیدروکسید پتاسیم، هیدروکسیدلیتیم، سیتریک اسید، پودر پرکلرین )هیپوکلریت کلسیم( بوتیل گلایکول، مونواتیل گلایکول، دی اتیل گلایکول و... می باشد که تمام ای مواد آزمایشگاهی چه صنعتی علاوه بر برگه آنالیز معتبر به همراه برگه اطلاعات ایمنی به مشتریان خود ارائه می دهد 

 

تلگرام