دریافت کاتالوگ

کمپانی Hettich آلمان

کمپانی Hettich در زمینه تولید انواع سانتریفیوژ ساده، یخچالدار و هیتردار با انواع روتور فعالیت دارد.
دریافت کاتالوگ

دستگاه سانتریفیوژ نفتی مطابق با استاندارد ASTM D 4007

SPECIFICATIONMODEL
Max. capacity: 4 x 100 ml
Max. RPM (speed): 4,000 min-1
Max. RCF: 984
ROTOFIX 46 H