دریافت کاتالوگ

کمپانی KRUSS آلمان

کمپانی Kruss اولین کارخانه تولید کننده دستگاه های نوری از قبیل رفرکتومتر، پلاریمتر، دانسیته متر و میکروسکوپ در جهان می باشد.
دریافت کاتالوگ

رفرکتومترهای دیجیتال

accuracyCAPACITYMODEL
0.0001nD 0.1%brix1.3200-1.5800 nD
0-95% brix
Dr6000
0.0001nD 0.1%brix1.3200-1.7000 nD
0-95% brix
Dr6100
0.00001nD 0.01%brix1.3200-1.5800 nD
0-95% brix
Dr6200
0.00001nD 0.01%brix1.3200-1.7000 nD
0-95% brix
Dr6300